Handelsbetingelser

Opdateret Den 20. August 2021

Handelsbetingelser

Uddannelse:

1. Al betaling sker sikkert via bankoverførsel.
2. Uddannelsen betales senest 3 hverdage efter tilmelding.
3. Uddannelsen kan efter aftale og mod et administrationsgebyr på 500 kroner betales i rater. Første rate betales senest 3 hverdage efter tilmelding. De følgende rater betales løbende med 30 dages mellemrum.
4. 5000 kroner af uddannelsens pris anses som depositum.
5. Ved annullering af pladsen mere end 60 dage før uddannelsesstart, tilbagebetales uddannelsens pris fratrukket depositum.
6. Ved annullering af pladsen senere end 60 dage før uddannelsesstart tilbagebetales uddannelsens pris ikke, medmindre det lykkes Rum Til Livet at afsætte pladsen til en anden deltager. I så fald tilbagebetales uddannelsens pris fratrukket depositum.
7. Ved frafald efter uddannelsens start tilbagebetales beløbet ikke, uanset årsag og tidspunkt, da det da ikke vil være muligt at tilbyde pladsen til en anden.
8. Alle rettigheder til alt skriftligt materiale, lydfiler og videoer fra Rum Til Livet tilhører Rum Til Livet og må ikke videregives eller kopieres.

Handelsbetingelser

Onlineforløb:

1. Al betaling sker sikkert via betalingssystemet Stripe, medmindre andet aftales.
2. Umiddelbart efter din betaling er gennemført, vil du modtage dit køb.

3. Køb af onlineforløb og onlineworkshops kan ikke annulleres og refundering tilbydes ikke, medmindre andet fremgår under det enkelte produkt.
4. Alle rettigheder til skriftligt materiale, lydfiler og videoer fra Rum Til Livet tilhører Rum Til Livet og må ikke gives videre, deles eller kopieres. Du må dog downloade lydfiler og videoer til eget brug.

Handelsbetingelser

Workshops:

1. Al betaling sker sikkert via bankoverførsel eller mobilepay.
2. Betalingen skal falde umiddelbart efter din booking eller senest 3 dage senere – medmindre andet aftales.
3. Køb af en workshop plads kan ikke annulleres, men du er velkommen til at give din plads til en anden.
4. Alle rettigheder til alt skriftligt materiale, lydfiler og videoer fra Rum Til Livet tilhører Rum Til Livet og må ikke videregives eller kopieres.